Inversam

Welkom

De relatie tussen intermediair en verzekeraar wordt steeds afstandelijker. De rol van de verzekeraar is tegenwoordig steeds meer die van (enkel en alleen) productaanbieder. Die van het intermediair steeds meer die van (enkel en alleen) adviseur van de eindklant. De rekening courant is in een aantal gevallen de enige link tussen beide partijen. En zelfs die link verdwijnt meer en meer...

De wijzigingen in de onderlinge verhoudingen resulteren in een aantal gevallen tot tegengestelde belangen. Ook wordt er, ondanks intensieve samenwerking in het recente verleden, afscheid van elkaar genomen. In andere gevallen is het echter nog steeds mogelijk, zinvol en prettig als intermediairs en verzekeraars, in het belang van de klant, op een respectvolle en constructieve wijze met elkaar samenwerken.

Inversam volgt deze ontwikkelingen met belangstelling en past haar activiteiten hier op aan. Inversam houdt zich niet bezit met Wft-vergunningplichtige activiteiten. De activiteiten van Inversam bestaan op het moment hoofdzakelijk uit:

  • de promotie van Di Pareto en

  • het beleggen in crowdfunding-projecten